• Recent Comments

  UBL TR 1.2

  Gelir İdaresi Başkanlığı, firmaların e-Fatura kullanımıyla birlikte gerek mükellef talepleri gerekse de sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan XML formatında değişikliğe gitmiştir.

  Dünya Türkiye
  UBL 2.0 UBL TR 1.0
  UBL 2.1 UBL TR 1.2

   

  Yeni version olan UBL TR 1.2 ile değişiklikleri 2 alanda toplayabiliriz.

   

  • Format değişikliği ( XML yapısında )
  • Kodsal değişiklikler

  Kodsal Değiklikler

  Kod Eski Yeni
  Para Birimi TRL TRY
  UBLVersionID 2.0 2.1
  ProfileID 1.0 1.2
  ProfileID TICARIFATURA,TEMELFATURA TICARIFATURA,TEMELFATURA, YOLCUBERABERFATURA
  InvoiceTypeCode SATIS , IADE SATIS,IADE,TEVKIFAT,ISTISNA, OZELMATRAH
  InvoicedQuantity UnitCode NIU C62
  Tevkifat cac:TaxTotal ( 9015 ) cac:WitholdingTaxTotal
  Vergi Muafiyet cbc:TaxExemptionReasonCode
  İndirim Bir indirim Satırı yazılabilirdu Birden çok indirim yazılabilinir

  Kod listeleri şu şekilde kullanılacaktır ;

  Para Birimleri ISO 4217
  Ölçü birimleri ” T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” yapısına uygun
  Vergi muafiyet için istisna kodları gelmiştir
  Tevkifat içinde yeni kod tanımları gelmiştir

  Kod Listesi ,

   

  XML Yapısal Değişiklikler

   

   

  Yeni Alanlar

  BillingReference

   

   

   

   

   

  İade faturasına ait ek bilgi , referans bilgi istenildiğinde bu alan kullanılabilinir.
  CreditNote , DebitNote gibi alanlara yurtdışı ticarette iade ilişkin referanslar bu alan ile ilişkilendirilir.

  AccountingCost

   

   

   

   

   

  Fatura tipi olarak şirket e-fatura mükellefi kendi içinde bri ayrıma gitmek isterse kullanacağı alandır , örnek olarak ;

  GIDER ,Hizmet faturası , Mal Alım Faturası ) gibi kendi özellinde metinler girebilir.

  InvoiceLine

   

   

   

   

   

  Yeni referans ve ek bilgi alanları eklenmiştir.

  Item

   

   

   

   

   

  Fatura kaleminde item tag altına yeni tanımlayıcı alanlar yazılabilinir.

  Delivery

   

   

   

   

  Gönderim , taşıma , sevkiyat ile ilgili bilgilerin yer alabilceği alandır. Örnek olarak plaka kodu alanı
  <cbc:TrackingID>TR34AB34</cbc:TrackingID>

  Shipment

  Gönderici yük bilgileri

  FinancialAccount
  Hesabın bulunduğu banka ve şubenin bilgilerinin girildiği alanlardır.

  OriginatorDocumentReference

  Faturanın düzenlenmesine referans olan belgenin bilgilerinin tutulabileceği alandır.

  ContractDocumentReference

  Fatura ile ilgili mevcut kontrat varsa bunun bilgilerinin tutulabileği alandır. Özellikle sözleşme ve ihale usulu çalışan firmalar bu konuda notlara yazarak geçiyordu .

  InvoicePeriod

  Fatura dönemi için zaman bilgisi içerir.

  Party

  Fatura gönderen , alan taraflara ek olarak yeni taraflar eklenmiştir.

  Hizmeti veren taraf için SellerSupplierParty
  Hizmeti alan taraf için BuyerCustomerParty
  Vergi işlerinden sorumlu için TaxRepresentativeParty

  PartyLegalEntity

  Tarafın kayıtlı olduğu yerlerin ( odaların ) bilgisi ve kayıt numarası eklenebilinir.

  Person

  Şahısla ilgili bilgilerin olduğu tag altına ek alanlar gelmiştir , uyruk, şahsın hesap bilgileri , kimlik pasaport bilgileri .

  PaymentMeans

  Ödemeyi yapacak hesap bilgileri eklendi ,PayerFinancialAccount .
  Gecikme ceza oranı
  Gecikme ceza tutarı bilgisi
  Son Ödeme günü
  Ödeme dönem bilgisi

  PostalAdress

  TÜİK Adres kutusu numarası eklendi cbc:ID
  Posta Kutusu
  Blok adı
  Mahalle adı cbc:Distinct

   

   

   

   

   

  Contact

  İrtibat açıklama alanı getirildi. cbc:Note ( Örnek Öğrencinin Velisi )

  OrderReference
  Satıcı sipariş numarası eklendi. cbc:SalesOrderID
  Sipariş tipi eklendi .cbc:OrderTypeCode

  • Recent Comments