• Recent Comments

    ABAP Singleton Pattern

    Singleton pattern mantığında amacımız  ; programımızın çalışma anında , ilgili nesnemize erişen sadece  tek bir instance ın var olmasını sağlamaktır. Biraz daha detaylandıracak olursak; Elimizde bir kontrol sınıfı var ve biz bunun ABAP tarafında her perform altında ve fonksiyon çağrıldığında yeniden instance oluşmasını istemiyorsak  bu yöntemi uygulayabiliriz. Böylece  aynı instance ı tüm runtime anında kullanabiliriz. Read more