• Recent Comments

    ABAP Singleton Pattern

    Singleton pattern mantığında amacımız  ; programımızın çalışma anında , ilgili nesnemize erişen sadece  tek bir instance ın var olmasını sağlamaktır. Biraz daha detaylandıracak olursak; Elimizde bir kontrol sınıfı var ve biz bunun ABAP tarafında her perform altında ve fonksiyon çağrıldığında yeniden instance oluşmasını istemiyorsak  bu yöntemi uygulayabiliriz. Böylece  aynı instance ı tüm runtime anında kullanabiliriz. Read more

    ABAP Managed Database Procedures

     SAP HANA ile gelen yeni paradigma “Code Pushdown” . Bu kavram ile SAP toplama, çıkarma , sayma gibi aritmetik işlemleri veritabanı üzerinde yapmamızı istiyor . Bu şekilde HANA daha performanslı kullanmak mümkün olacak. Bu kavramı kullanabilmemizi sağlayan özelliklerden biri de AMDP ( ABAP Managed Database Procedures ). Bu noktada ABAP 7.4 SP5 önceki versiyonlarda SAP yaklaşım farkılılığından bahsetmek istiyorum.SP5 Read more