• Recent Comments

    Facade Pattern

    “Gang of four”(1) göre aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır bu yapı desenimiz. “Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade(2) defines a higher-level interface that makes the subsystem easier to use.”  Yaptığımız bir programda ve kodladğımız bir süreçte sürekli aynı şeyleri yapmak zorunda kalıyor ve bunların arasında iletişim açısından bir kopukluk olmaması Read more

    BRF Plus Nedir

    BUSINESS RULE FRAMEWORK Plus (BRF+) Genel, İlk olarak ABAP programlama dilinin bir parçası olan BRF+, programcılar ve sistem yöneticilerinin her ikisinin de kullanabileceği iş kuralları için çalışma zamanlı ve birleşik modelli teradik, satınalma gibi süreçler için kullanılan bir frameworktur. Farklı  hedef gruplarının gereksinim ve kullanım senaryoları SAP’nin yetkilendirme sistemleri ve kullanıcı arayüz ile ayrı ayrı Read more