• Recent Comments

    ABAP Singleton Pattern

    Singleton pattern mantığında amacımız  ; programımızın çalışma anında , ilgili nesnemize erişen sadece  tek bir instance ın var olmasını sağlamaktır. Biraz daha detaylandıracak olursak; Elimizde bir kontrol sınıfı var ve biz bunun ABAP tarafında her perform altında ve fonksiyon çağrıldığında yeniden instance oluşmasını istemiyorsak  bu yöntemi uygulayabiliriz. Böylece  aynı instance ı tüm runtime anında kullanabiliriz. Read more

    ABAP Design Pattern

    Türkçede karşılığı tasarım şablonları olarak geçen , yazmış olduğunuz proje üzerinde karşınıza çıkan problemlere tasarım kalıplarıyla çözümler bulmaktır ve bu çözümler ile yazılım dünyasında bulunanların hayatını kolaylaştırıp , geliştirilen projenin daha kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaktır. Bir başka tanım ise; projelerde sıklıkla kullanılan nesnelerin tekrar kullanmak üzere kategorize edilmesidir. Farklı sorunlara ve bu sorunlara ait çözümler Read more